Διδάσκοντες

Η ειδική μεθοδολογία που ακολουθείται, η πείρα που έχει αποκτηθεί, ο προσανατολισμός των σπουδών στις ιδιαιτερότητες της Αγγλικής/Γαλλικής/Ιταλικής γλώσσας αποτελούν εγγύηση για άριστα αποτελέσματα. περισσότερα


Υποδομή
Με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, έχουμε επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των σπουδαστών/μαθητών μας προσφέροντάς τους ιδεατές συνθήκες διδασκαλίας και εκμάθησης.
περισσότερα