•  

 •  

 •  

 • Στο φροντιστήριό μας διδάσκουν καθηγήτριες με μεταπτυχιακές σπουδές.


 


  •  

  •  

  •  

  • Όσον αφορά στα Αγγλικά, οι τάξεις μας έχουν το μέγιστο 7 παιδιά. Οι καθηγήτριες εξετάζουν όλους τους μαθητές, παραδίδουν και έτσι τα παιδιά φεύγουν διαβασμένα.

  •  

   

  • Περνάνε 2 τάξεις σε μια χρονιά και το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το πτυχίο Lower το δίνουμε στα 5 χρόνια και όχι στα 7.

   

  • Οι μαθητές μας στα 7 χρόνια παίρνουν Proficiency.


  •  

  •  

  •  

  • Για τα Γαλλικά ισχύει το ίδιο, τα παιδιά φεύγουν διαβασμένα, δεν χρειάζεται να διαβάσουν στο σπίτι. Η τάξη μας έχει 7 παιδιά και έτσι πετυχαίνουμε να δίνουμε Α1 στη 2η χρονιά και Β2 στην 5η χρονιά.


  • Επιπλέον το φροντιστήριο μας είναι εξεταστικό κέντρο του ΤΙΕ (καινούριο πτυχίο Αγγλικών) και το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

 

 


Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!περισσότερα


Υποδομή
Με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, έχουμε επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των σπουδαστών/μαθητών μας προσφέροντάς τους ιδεατές συνθήκες διδασκαλίας και εκμάθησης.
περισσότερα