Διδάσκοντες

Η ειδική μεθοδολογία που ακολουθείται, η πείρα που έχει αποκτηθεί, ο προσανατολισμός των σπουδών στις ιδιαιτερότητες της Αγγλικής/Γαλλικής γλώσσας αποτελούν εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

Υποδομή

Με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, έχουμε επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των σπουδαστών/μαθητών μας προσφέροντάς τους ιδεατές συνθήκες διδασκαλίας και εκμάθησης.
Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!   

 

Τα προγράμματά μας απευθύνονται

σ' αυτούς που ενδιαφέρονται να: 


Αποκτήσουν ένα πτυχίο Αγγλικών/Γαλλικών.


Πάρουν πιστοποίηση επάρκειας της Αγγλικής/Γαλλικής γλώσσας.


Συνεχίσουν για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.


Διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις καθημερινές συναλλαγές τους.

 

 Λάβουν μέρος και να πετύχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και δημοσίου.  


Εξασκήσουν τη διδασκαλία της Αγγλικής/Γαλλικής γλώσσας

 


Τα προγράμματά μας εξασφαλίζουν τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.

 

 

Παράλληλα, έχουμε ειδικά προγράμματα για φοιτητές και εργαζομένους που συνδυάζουν ποιότητα, σιγουριά με ειδικές τιμές.